888 poker review

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Zamierzeniem autorów jest wprowadzenie lekarzy pediatrów, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów i pedagogów w problematykę rozwoju psychomotorycznego, kliniki zaburzeń wynikających z uszkodzenia niedojrzałego o.u.n. jak również zagadnień diagnostycznych i terapeutycznych dzieci z porażeniem mózgowym oraz ich neurofizjologicznego uzasadnienia.

Więcej…
Nakładem Wydawnictwa WSEiT 13 maja 2011 ukazało się pierwsze polskie wydanie bestsellera Rozluźnianie mięśniowo powięziowe Carol J. Manheim - tłumaczenie czwartego amerykańskiego wydania The Myofascial Release Manual. Więcej…

Jest to kompendium diagnostyki stanów patologicznych narządu ruchu. Autor przedstawia podstawowe zasady przeprowadzania wywiadu oraz badania klinicznego i najważniejsze, najczęściej stosowane testy diagnostyczne. Cała książka jest logicznie podzielona na rozdziały odpowiadające badanym odcinkom narządu ruchu.