Szyna do ćwiczeń biernych stawu barkowego (5 rodzajów ruchu) oraz dodatkowo moduł łokciowy

Rehabilitacja oddechowa stanowi integralną część terapii w chorobach układu oddechowego, różnice w budowie i czynności układu stanowią o wyborze rodzaju metod rehabilitacji. Najważniejszym elementem jest kinezyterapia, obejmująca ćwiczenia bierne, czynne, czynne z obciążeniem prowadzona według specjalnych wzorców gier i zabaw.

Jest to proces niszcząco - wytwórczy w stawie. Dochodzi do dysproporcji pomiędzy obciążeniem a wytrzymałością mechaniczną chrząstki stawowej oraz do niszczenia chrząstki stawowej z następowym procesem naprawczym prowadzącym do przebudowy warstwy podchrzęstnej kości i tworzeniu osteofitów.

W procesie ewolucji człowiek przybrał wyprostowaną postawę ciała, w której centralną oś stanowi kręgosłup. Jak każda część narządu podlega on naciskom, obciążeniom (nie tylko fizjologicznym) a także różnorodnym przeciążeniom czy wręcz urazom. Im segment w kręgosłupie znajduje się niżej, tym obciążenia przypadające na kręgi są większe, a więc najbardziej narażona na obciążenia jest okolica lędźwiowo krzyżowa.

Choroba Burgera lub inaczej choroba Winiwartera-Buergera to zakrzepowo - zarostowe zapalenie naczyń (w skrócie TAO lub TO). Jest to choroba autoimmunologiczna, to stan zapalny drobnych tętnic i żył, obejmujący wszystkie warstwy ściany naczynia, prowadzący do powstawania zakrzepów i zarastania światła naczynia. Przyczyna tej choroby